Jordatorium

 

bli en del av naturen när vi dör

Vi vill utveckla och bygga en framtida anläggning, ett Jordatorium, som erbjuder ett hållbart begravningsalternativ. Detta sker på ett värdigt och naturligt sätt genom en ny begravningsmetod, NON (Naturlig organisk nedbrytning) som innebär att hela människokroppen omvandlas till jord.

Vi har makten att påverka vår framtid, ända in i döden.

Varje år dör omkring 90 000 personer i Sverige. Dessa begravs på en konventionell kyrkogård eller kremeras. Sammanlagt genomförs över 70 000 kremationer varje år i Sverige, vilket är ca 80 % av alla som avlider. Detta medför Co2-utsläpp och partiklar i atmosfären. Båda dessa metoder förbrukar värdefullt stadsområde, förorenar luft och mark samt bidrar till klimatförändringar.

Genom att omvandla mänskliga kvarlevor till jord minimerar vi avfall, sparar värdefull skog, undviker förorenat grundvatten och förhindrar utsläpp av den Co2 som kremering och tillverkning av kistor annars ger upphov till.

I ett jordatorium tillåts organiska processer att omvandla våra kroppar till mull. På så sätt hjälper vi att stärka vår relation till de naturliga cyklerna samtidigt som vi berikar jorden. Det är samma förlopp som sker ute i naturen där löv, kvistar och grenar förmultnar och förvandlas till jord.

Kanske är en ny begravningspraxis nödvändig för vår planet som nu har 7 miljarder invånare.

Ett jordatorium är en byggnad där anhöriga kan ta ett sista farväl av den avlidne. Istället för att sänka ner kroppen i en grav så placeras den i en kammare som omvandlar kroppen till jord. Processen tar ca fem-åtta veckor.

Visst vore det fint om anhöriga en dag skulle kunna använda denna jord till att skapa nytt liv, exempelvis plantera ett träd i en minnesskog?

Bakgrund

NON-processen ger en hållbar ekologisk utveckling som minskar negativ klimatpåverkan och bidrar till förnyelse av naturens olika ekosystem.

I ett jordatorium sker en slags komposteringsprocess där organiskt material bryts ner och blir till näringsrik jord. Denna jord kan sedan anhöriga använda till att skapa nytt liv. Exempel på detta kan vara ett träd som hjälper vår planet att binda de Co2 utsläpp som vi medverkat till under vår livstid. Om det är ett fruktträd kan det även ge näring till efterlevande eller andra i trädets närhet.

Denna metod är ännu inte i bruk i Sverige. Innan detta blir aktuellt går vägen via opinionsbildning, intresseorganisationer och lagändring.

Tills vidare följer vi utvecklingen i USA där organisationen på www.recompose.life driver utvecklingen och nu har fått metoden godkänd i tio stater. Dessa är i skrivande stund Washington, Oregon, Vermont, Colorado, Kalifornien, New York, Nevada, Arizona, Maryland och Delaware.

I Washington finns den första anläggningen som är i bruk och kapaciteten är just nu i uppbyggnadsfasen ca 10 kroppar per månad.

Meine Erde, beläget i Kiel, Tyskland, är en banbrytande aktör inom hållbara begravningsmetoder och stolta över att vara den första i hela Europa att erbjuda en innovativ metod för återjordning.

 

Under processen för återjordning hos Meine Erde tas den avlidne in i en kistlikanande behållare, kallad kokong, tillsammans med hö, halm och annat organiskt växtmaterial. Från och med andra veckan vaggas kokongen försiktigt och långsamt från sida till sida flera gånger om dagen. Denna varsamma rörelse säkerställer att de termofila mikroorganismerna får optimalt med vatten och syre, vilket skapar perfekta förhållanden för deras snabba arbete. Inom endast 40 dagar förvandlar dessa små hjälpredor att organiskt material till bördig jord,

 

För att mikroorganismerna ska kunna genomföra denna omvandling behöver de fukt, syre och värme. Genom sin ämnesomsättning genererar de värme, vilket hålls kvar i den välisolerade kokongen. Endast omgivande luft först in i kokongen för att tillföra tillräckligt med syre för processen.

 

När naturen har fullbordat sin förvandling till bördig jord och mikroorganismerna har metaboliserat allt organiskt material tas den nya jorden från kokongen. De återstående benen och benfragmenten mals ner på samma sätt som vid kremation och blandas sedan med den nya jorden. På så sätt skapas en finkordning, mullrik jord som är redo att återvända till naturen.

 

Meine Erde forsätter att vara en föregångare inom hållbarhet och respektfull behandling av avlidna, och deras arbete fortsätter att inspirera till förändring mor en grönare och mer resurseffektiv framtid i hela Europa.

Seattle, WA, USA

Staden där människor kan bli jord.

Studiebesök hos Recompose, Seattle ,WA, USA.

Den 23 mars 2023 gjordes ett efterlängtat och historiskt studiebesök hos företaget Recompose i Seattle, USA som sedan december 2020 komposterar kroppar via en så kallad NON-process (naturlig organisk nedbrytning). Idén till företaget grundades av arkitekten Katrina Spade som då hon tänkt på sin egen dödlighet, sökte efter ett begravningsalternativ som var mer miljömässigt hållbart. År 2014 grundade hon     ”Urban Death Project” med fokus på ett nytt system för dödsvård som förvandlar kroppar till jord.

Elva deltagare från Sverige fick en presentation av verksamheten och rundvandring i byggnaden för att bekanta sig med den nya metoden “jordifiering” av kroppar.

Delegationen bestod av representanter från Begravningsverksamheten, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), SBF (Sveriges Begravningsbyråers förbund) och SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund).

I entrén välkomnas vi av eldsjälen och VD:n Katrina Spade. Både receptionen och väntrummet för de anhöriga är inrett med naturliga material i organiska färger och en vägg med levande växter. I rummet intill finns ett personligt avskedsrum som även används för själva omhändertagandet av den avlidne. Svepningen av kroppen genomförs med ett linnetyg som antingen är heltäckande eller där ansikte och/eller händer visas. I anslutning till entrén finns även ett ceremonirum där alla typer av begravningsceremonier kan hållas oavsett livsåskådning eller religion. I mitten av detta rum ser vi en kopia av en komposteringskammare som fungerar som en transit där kroppen efter avslutad ceremoni förs vidare in till ”The Green House” där de riktiga kamrarna finns och där själva komposteringsprocessen tar vid.